Hướng dẫn phân loại các nhóm nợ

Trước hết, nói đến phân loại nhóm nợ, ta sẽ đi tiếp cận theo hai hướng: Một là, trường hợp bắt buộc phải phân loại nhóm nợ (phân loại các nhóm nợ tín dụng, hay có thể hiểu đơn giản là nhóm nợ ngân hàng); Hai là, trường hợp không bắt buộc (cá nhân, doanh nghiệp tự phân loại nhóm nợ để thuận tiện cho việc thu hồi nợ). Cụ thể bài viết sau sẽ đi phân tích làm rõ vấn đề này.

phân loại nhóm nợ

Thứ nhất, khi phân loại nhóm nợ, ở trường hợp bắt buộc phân loại nhóm nợ thì đối tượng ở đây là các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) (nên có thể gọi là nhóm nợ ngân hàng). Lúc này, các tổ chức tín dụng căn cứ vào các tiêu chuẩn định tính và định lượng để đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay và các cam kết ngoại bảng, từ đó phân loại các khoản nợ vào các nhóm nợ thích hợp; cụ thể sẽ bao gồm 5 nhóm (theo khoản 3, Điều 1 Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về việc phân chia các nhóm nợ):

Phân loại nhóm nợ

 • Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: .
  • Nhóm nợ  bạn có thể thu hồi đầy đủ gồm cả lãi và gốc
  • Các khoản nợ đến hạn không trả, được cho vào danh sách loại nhóm nợ quá quá hạn
  • với các nhóm nợ quá hạn dưới 10 ngày, khách nợ thường bị phạt khoảng số lãi quá hạn nên đến 150%
 • Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:
  • Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
  • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.
 • Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:
  • Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;
  • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
  • Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.
 • Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn) bao gồm:
  • Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày;
  • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
  • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.
 • Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:
  • Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên;
  • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
  • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
  • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.

Nhóm nợ xấu sẽ là nhóm nợ 3, 4, 5. Khi bạn đã thuộc nhóm nợ xấu (nợ khó đòi) sẽ rất khó để đi vay ở ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác trong thời gian ít nhất từ 3 đến 5 năm kể từ thời điểm trả nợ đầy đủ (gốc + lãi). Không những vậy, với một số ngân hàng và tổ chức tín dụng có hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ, nếu bạn đã rơi vào nhóm nợ xấu thì có thể không bao giờ được xét duyệt khoản vay với bất kì hình thức nào nữa. Đặc biệt, điều này còn ảnh hưởng đến những cá nhân có cùng địa chỉ và chung sổ hộ khẩu với bạn.

Thứ hai, khi phân loại nhóm nợ thuộc trường hợp không bắt buộc. Thực tế, các cá nhân, doanh nghiệp cũng có thể tự mình phân loại các nhóm nợ nhằm mục đích xác định rõ ràng các khoản nợ, đảm bảo thuận tiện cho việc thu hồi nợ. Khi đó, thường có các cách phân loại nhóm nợ như sau:

 – Căn cứ vào đối tượng, có thể phân chia thành nợ cá nhân và nợ doanh nghiệp.

– Căn cứ vào thời hạn trả nợ, có thể phân chia thành: nợ chưa đến hạn và nợ quá hạn.
– Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh khoản nợ, có thể phân chia thành nợ gốc, nợ lãi
– Căn cứ vào khả năng thu hồi nợ, có thể phân chia thành: nợ có khả năng thu hồi cao, nợ khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

Việc các cá nhân, doanh nghiệp tự mình phân loại nhóm nợ dựa trên căn cứ, cách phân loại nào còn tùy thuộc vào mục đích cũng như điều kiện thực tế các khoản nợ của cá nhân, doanh nghiệp đó.

Như vậy, bài viết trên đã phân tích cho bạn đọc hiểu cơ bản nhất về cách phân loại cũng như  ý nghĩa của việc phân loại các nhóm nợ theo cả hai trường hợp bắt buộc và không bắt buộc. Mong bài viết giúp ích cho bạn đọc hiểu rõ hơn, nắm bắt nội dung cơ bản nhất về vấn đề này!

Để lại số điện thoại để được tư vấn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *