Nghệ thuật đòi nợ cho doanh nghiệp và khách hàng

Có thể thấy rằng, việc đòi nợ là công việc khá khó khăn, phức tạp, đặc biệt là đối với những khoản nợ khó đòi. Do đó, đòi hỏi cần phải nắm bắt được nghệ thuật đòi nợ cho doanh nghiệp và khách hàng, tức là những phương pháp, cách đòi nợ hiệu quả nhất.

Trước hết, nguyên tắc chung trong thu hồi nợ, kể cả đối với khách hàng và đối với doanh nghiệp cần phải làm rõ ba vấn đề:

nghệ thuật đòi nợ

– Một là, cơ sở hợp pháp cho việc đòi nợ

– Hai là, khả năng thanh toán của con nợ

– Ba là, thiện chí của con nợ

Từ việc làm rõ ba vấn đề cơ bản trên, ta sẽ tiến hành phân tích, tìm ra biện pháp, cách thức đòi nợ hiệu quả nhất. Thực tế, có hai phương pháp chính trong việc đòi nợ là Thương lượng, đàm phánKhởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, muốn thực hiện hiệu quả hai phương pháp này, đòi hỏi chúng ta phải có nhứng kĩ năng, cách xử lý khéo léo, hay nói khác đi chính là “nghệ thuật đòi nợ”. Cụ thể, dưới đây, ta sẽ đi phân tích sâu hơn nghệ thuật đòi nợ cho doanh nghiệp và khách hàng.

Nghệ thuật đòi nợ doanh nghiệp: 

Một là, phải có căn cứ chứng minh được công nợ, tức là cơ sở cho việc đòi nợ hợp pháp, như: Hơp đồng kinh tế, Biên bản xác nhận và đối chiếu công nợ, Hóa đơn giá trị gia tăng. Dù là Thương lượng, đám phán hay Khởi kiện ra tòa thì việc xác định những căn cứ đòi nợ trên đều là điều tất yếu. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý là đối với việc Khởi kiện ra tòa, thì hồ sơ công nợ đòi hỏi cụ thể, chi tiết hơn, không chỉ dừng lại ở vấn đề công nợ mà còn xung quanh các vấn đề khác đã quy định trong hợp đồng như các vấn đề về chủ thể kí kết, hay các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng…

Hai là, phải xác minh được khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Ngay cả khi hoàn toàn có cơ sở đòi nợ nhưng việc đòi nợ vẫn không thể có hiệu quả nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán. Ở đây, nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán thì việc Khởi kiện ra tòa không những phải trải qua thủ tục tố tụng mất khả nhiều thời gian, tiền bạc, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên mà đặc biệt là vẫn không thể đòi nợ được. Do đó, sẽ ưu tiên hơn việc thương lượng đàm phám, cùng xây dựng phương án, kế hoạch trả nợ.

Ba là, một điều khá quan trọng để đảm bảo đòi nợ hiệu quả, nhanh chóng nhất, chính là phân tích, đánh giá thái độ, thiện chí của con nợ. Việc này dựa trên thái độ giải quyết công nợ, hay lần gần nhất doanh nghiệp trả nợ và số tiền còn nợ là còn nhiều hay ít. Cụ thể, nếu con nợ không có thái độ hợp tác, thiện chí làm việc, thì việc chỉ thương lượng đàm phán đơn thuần sẽ khó mà đem lại kết quả. Lúc này, đòi hỏi phải đưa ra những biện pháp mạnh mẽ, mang tính quyết liệt, và thường là Khởi kiện ra tòa.

 Tuy nhiên, việc phân tích, đánh giá cần phải hài hòa, phù hợp với thực tế, tùy thuộc vào những trường hợp cụ thể. Giả sử như nếu doanh nghiệp có thiện chí, nhưng không đủ khả năng thanh toán thì có thể tính đến việc giảm trừ công nợ để việc đòi nợ hiệu quả, nhanh chóng và dứt điểm, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Nghệ thuật đòi nợ khách hàng và kỹ năng đàm phán

Về cơ bản, nghệ thuật đòi nợ khách hàng cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc chung trong nghệ thuật đòi nợ, giống như nghệ thuật đòi nợ cho doanh nghiệp đã phân tích ở trên.

nghệ thuật đòi nợ khách hàng

Nghệ thuật đòi nợ khách hàng và kỹ năng đàm phán

Tuy nhiên, trong nghệ thuật đòi nợ khách hàng vẫn có sự khác biệt, bởi khách hàng chủ yếu là cá nhân với những khoản nợ không lớn như doanh nghiệp. Cụ thể, đòi hỏi phải mang tính mềm dẻo, thuyết phục và linh hoạt hơn, tức là hạn chế việc khởi kiện ra tòa. Do đó, ở đây, cần lưu ý kĩ năng đặt lịch làm việc với khách hàng hay kĩ năng bàn bạc giải quyết vấn đề tiền nợ. Cần thể hiện thái độ thiện chí, tôn trọng khách hàng, ngay cả khi khách hàng đang là con nợ của mình. Đồng thời, nếu khách hàng thực sự đang gặp những khó khăn về vấn đề tài chính và chưa thể thực hiện được nghĩa vụ trả nợ của mình, thì việc xây dựng phương án khác, chia nhỏ khoản nợ hay gia hạn thêm thời hạn trả nợ là điều cần thiết.

Đặc biệt, nếu trường hợp khách hàng cố tính trốn tránh việc trả nợ thì lúc này, ta có thể sử dụng biện pháp tác động hoặc thông báo sẽ tác động tới những người có ảnh hưởng lớn tới họ như người thân hay sếp của họ để việc đòi nợ hiệu quả nhất.

Như vậy, trên đây là nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của nghệ thuật đòi nợ khách hàng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nghệ thuật đòi nợ này thực sự hiệu quả trên thực tế thì không thể áp dụng một cách rập khuôn, máy móc mà đòi hòi phải có sự kết hợp hài hòa, linh hoạt, phù hợp với thực tế và từng trường hợp cụ thể.

Để lại số điện thoại để được tư vấn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *