một số mẫu công văn và thông báo thu hồi nợ

Bạn vẫn thắc mắc không biết khi thu hồi nợ ngân hàng có công văn gì không? Hoặc trong quá trình tiến hành thu hồi nợ hoạt động này có được ghi lại thành biên bản không? Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn tham khảo một số mẫu công văn thu hồi nợ, thông báo thu hồi nợ , Biên bản thu hồi nợ, biên bản của ngân hàng khi tiến hàng hoạt động thu hồi nợ. Đây là 1 thủ tục đòi nợ doanh nghiệp không thể thiếu trong quá trính thu nợ.


Nếu quý khách muốn tư vấn đòi nợ, vui lòng liên hệ: 0337488219 để được công ty đòi nợ thuê ở Hà Nội để được luật sư tư vấn đòi nợ.

1. Công văn thu hồi nợ

Hà Nội, ngày ….tháng …. năm 20….

Kính gửi:  Ông/BÀ …………………………………………. Giới tính:

CMTND số : ……………. do Công an thành phố ……….. cấp ngày …../…../20…..

Sinh ngày …… tháng ….. năm 19…..          Điện thoại: ……………………………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………

V/v: Yêu cầu thanh toán khoản nợ quá hạn

_________________________________________________________________________

Thưa Ông/bà ……………………….,

Ngày …../……../2013, Chúng tôi Công ty ……………….. thừa ủy quyền của Ông/Bà ……………….. CMND số: ……………. do CA Hà Nội cấp ngày …../…../201….., địa chỉ: Số:……….đường,……….phường,………..quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo đó, chúng tôi đề nghị Ông/Bà có văn bản trả lời chính thức về những nội dung được nêu ra tại thư này trong vòng bảy (07) ngày và trong trường hợp cần thiết, Ông/Bà có thể đề xuất thời gian và địa điểm để các bên gặp gỡ và trao đổi về những vấn đề đang vướng mắc liên quan đến thỏa thuận vay tiền ký ngày ……/…./20…… giữa Ông/Bà và Ông ……………..

Theo những bằng chứng mà chúng tôi có được:

  1. Vào ngày …./…./20….. bà …………….. có ký giấy xác nhận vay số tiền: …….VNĐ (Bằng chữ: …………………..) của ông ………………. và hẹn đến ngày …../…../20….. sẽ trả đầy đủ. Nhưng đến nay bà vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này
  2.  Vào ngày …../…../20…… Ông ……………… đã làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140) và tội kinh doanh trái phép theo điều 159 (luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009) của Ông/Bà ………………

Để tránh những hệ lụy pháp lý theo chiều hướng không có lợi, đề nghị Bà …………….:

– Trả lời rõ về quan điểm của Bà về vấn đề trên bằng văn bản và gửi ;

– Liên hệ trực tiếp với Công ty Xmedia (hoặc ông …………………) để thương thảo về các vấn đề pháp lý liên quan.

Chúng tôi yêu cầu Bà có những hành động kịp thời, hợp tác để thực hiện nghĩa vụ của mình. Hết thời gian thông báo kể trên chúng tôi sẽ tiến hành trình báo vụ việc với cơ quan công an và khởi kiện ra tòa án theo đúng trình tự pháp luật mà pháp luật quy định.

Để trao đổi thư từ, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY ……

Địa chỉ: Phòng ….., nhà …., ngõ ….., đường …, phường …, quận …, thành phố ….

Luật sư phụ trách vụ việc: …         Điện thoại: …..

Điện thoại: ….                                            Fax         :  

Email       :  …….                          Website : 

1.CÔNG TY ….

Tài liệu gửi kèm:

– Giấy vay nợ của của ngày …../…../20…..

                                   ———————————————————————————————-

2. Thông báo thu hồi nợ    

Ngân hàng Phát triển Việt NamChi nhánh NHPT …._________

Số: ………………….

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, Ngày….. tháng……. năm ………

 

Thông báo lần thứ …..

Về trả nợ vay (gốc và lãi)vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Kính gửi: ………………..(Đơn vị vay vốn)

Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số ……. ngày ……. tháng …… năm………… vàkhế ước nhận nợ ……….(Đơn vị vay vốn) đã ký với Chi nhánh Ngân hàng Pháttriển……………………………………………Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng  ……. thông báo với ……….(Đơnvị vay vốn) kỳ hạn trả nợ của đơn vị, vào ngày…………tháng…………..năm…………Số tiền trả nợ gốc đợt này là…………………………………đồng (bằngchữ : ……………………………………………………)Trong đó nợ quá hạn chuyển từ đợt trước sang là ………………………….. đồng(bằng chữ ……………………………..)Số tiền trả lãi đợt này là: ……………………………….. đồng (bằngchữ …………………….) Trong đó lãi đến hạn chưa trả chuyển từ đợt trước sanglà: …………………………… đồng (bằng chữ ……………………………….)Đề nghị ……….(Đơn vị vay vốn) thực hiện đúng cam kết trả nợ và trả lãitiền vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký.Đến thời hạn nêu trên nếu ……….(Đơn vị vay vốn) không trả, Chi nhánh Ngân hàng …… sẽ chuyển sang nợ quá hạn và xử lý theo đúng chế độ hiện hành./.

Giám đốc

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)       

             ——————————————————————-                                                                        

3. Biên bản thu hồi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU NỢ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20….

Tên tôi là:……………………………. Người thừa kế:………………………………………………………. Cư trú tại:……………………………………………………………………………………………………………………… Gia đình tôi có nợ một số tiền mặt của ông , bà: …… Cư trú tại: ……;

ĐT: …….. Với số tiền là:……………Bằng chữ:………………………………………………….

Với lãi xuất là: …………. Trả lãi theo:…………………………………………………………………………….

Số tiền nợ từ ngày…… tháng ….. năm 20….. đến ngày …… tháng…… năm 20….

Đến thời hạn trả: Tôi sẽ hoàn toàn trả lại cả gốc và lãi cho ông/bà …..

Nếu tôi không trả đủ số tiền trên thì ông ……. được quyền thu hồi bất cứ tài sản hay nguồng tài chính nào mà gia đình tôi được quyền sử dụng trị giá tương lương hoặc lớn hơn. Mọi chi phí thu hồi tôi xin chịu hoàn toàn.

Nếu mà gia đình tôi mà gây trở gại khó khăn cho ông/bà …. tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày …. Tháng….. năm 20…. Tôi xin khất nợ ông/bà: …..

Để làm tin gia đình tôi xin thế chấp tài sản của gia đình gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Biên bản được làm xong và đọc rõ cho cả 2 bên cùng nghe và nhất trí ký tên. Giấy này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản ./.

….., ngày …..tháng…..năm 20…

   Người vay                       Người thừa kế                        Người làm chứng                            Người cho vay  

(ký, ghi rõ họ tên)            (ký, ghi rõ họ tên)                       (ký, ghi rõ họ tên)                      (ký, ghi rõ họ tên)

 

Kết

Trên đây là một số mẫu thông báo và công văn mà các ngân hàng thường xuyên sử dụng. Để được hướng dẫn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ qua địa chỉ… để được giải đáp tốt nhất!

Để lại số điện thoại để được tư vấn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *