Giấy vay tiền viết tay hợp pháp và có giá trị không?

Có rất nhiều khách hàng liên hệ đến công ty thu hồi nợ DFC để được tư vấn về vấn đề, giấy vay tiền viết tay hợp pháp và có giá trị pháp lý không, để giải đáp câu hỏi này, DFC xin giải thích như sau để khách hàng có thể hiểu dõ hơn về vấn đề này.

Theo bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung 2011

Nội dung  của bộ luật

Theo quy định tại điều 471, Bộ luật dân sự 2005 thì hợp đồng vay tài sản  được hiểu là thỏa thuận giữa 2 bên, chủ nợ và con nợ. theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên con nợ phải trả đúng số lượng cũng như chất lượng tài sản đã vay, chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc theo pháp luật đã quy định trước đó.

 Về hình thức của hợp đồng vay tài sản( giấy vay nợ) thì hiện nay pháp luật chưa có quy định. Cho nên, hình thức có thể bằng lời nói, văn bản, hoặc cũng có thể bằng hành vi. Và giấy vay nợ viết tay hay giấy vay tiền đánh máy 2 loại văn bản này đều có giá trị pháp luật như nhau.

Mẫu giấy vay nợ viết tay hay giấy vay tiền đánh máy phải đảm bảo những yếu tố sau:

1 Về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng vay tài sản hay còn giấy vay nợ viết tay, đều phải  đáp ứng các điều kiện của hợp đồng dân sự thông thường, theo đó phải tuân thủ điều kiện đặt ra tại điều 122 của Bộ luật dân sự, tức :

– Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự.

– Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

– Đáp ứng yêu cầu về mặt hình thức ( nếu pháp luật có quy định), tuy nhiên ở đây pháp luật không có quy định về hình thức giấy vay tiền, nên dưới mọi hình thức cũng không ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng vay tiền.

2. giấy vay tiền có đủ chữ ký và dấu vân tay theo Chứng minh nhân dân thì chắc chắn sẽ có hiệu lực pháp luật kể, vì như đã phân tích, giấy vay tiền không đặt ra yêu cầu bắt buộc về mặt hình thức nên chỉ cần đáp ứng các điều kiện có hiệu lực như trên thì giấy vay tiền sẽ phát sinh hiệu lực pháp luật.

Mẫu giấy cho vay tiền viết tay đạt chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………….., ngày …. tháng …. năm…..

 

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông :……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:

Bà:……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông :……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:

Bà:……………………Ngày sinh :…………….

CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………. ………….

Chỗ ở hiện tại:

Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :…………………đồng, bằng chữ :………..

Với lãi suất :……%/tháng, trong thời hạn…………… tháng, kể từ ngày :………………………..

Những thỏa thuận khác: ( thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn………. Tài sản bảo đảm: ……………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.)

4/ Mục đích vay:

…………………………………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên cho vay Bên vay

Người làm chứng

 

Chữ ký của bên vay                                                                                             Chữ ký của của người vay

 

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng

Để lại số điện thoại để được tư vấn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *