Giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu?

Có thể thấy rằng, giấy nợ viết tay khá phổ biến, nhất là đối với những khoản vay nợ giữa các cá nhân quen biết với nhau. Tuy nhiên, giấy nợ viết tay có giá trị hay không, nếu có thì giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu hay cụ thể hơn là vấn đề nào cần đặc biệt chú ý khi cho vay nợ xác nhận bằng giấy nợ viết tay, bài viết này sẽ đi phân tích và làm rõ.

Giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu

Trước hết, cần khẳng định rằng giấy nợ viết tay nếu không phải là do lừa dối, cưỡng ép hay giả tạo hoặc vi phạm điều cấm của luật thì giấy nợ viết tay đó hoàn toàn có giá trị, là bằng chứng hợp pháp, căn cứ chứng minh cho việc một bên nợ tiền của bên còn lại. Tuy nhiên, đối với câu hỏi giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu thì ta còn tùy thuộc vào loại giấy nợ viết tay đó. Thực tế, có hai loại giấy nợ viết tay: Một là, giấy nợ viết tay có xác định cụ thể thời điểm trả nợ; Hai là, giấy nợ viết tay không xác định thời điểm trả nợ.

Giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu

Thứ nhất, giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu trong trường hợp đã xác định thời điểm trả nợ trong giấy nợ. Lúc này, khi đến thời điểm đó, bên nợ phải trả đầy đủ khoản tiền nợ và tiền lãi (nếu có thỏa thuận trả lãi trong giấy nợ viết tay). Nếu vượt quá thời hạn trả khoản nợ đó thì phải chịu lãi suất chậm trả theo luật định. Đồng thời, theo như quy định pháp luật hiện hành thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là 3 năm kể từ ngày một người biết hoặc buộc phải biết được quyền lợi của họ bị xâm phạm. Như vậy, suy ra, giấy nợ viết tay có giá trị kéo dài 3 năm, tính từ khi bên cho vay biết hoặc phải biết được bên nợ vi phạm nghĩa vụ trả nợ, tức là vi phạm thời điểm đã thỏa thuận trong giấy nợ viết tay hoặc thời điểm hai bên đã thống nhất thỏa thuận được sau đó (như việc gia hạn thời hạn trả nợ và việc này cần thiết phải có bằng chứng chứng minh).

Vậy giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu trong trường hợp không xác định thời điểm trả nợ trong giấy nợ? Lúc này, theo quy định của pháp luật hiện hành, bên cho vay có thể yêu cầu bên trả nợ trả khoản nợ và lãi (nếu có thỏa thuận lãi) bất kì lúc nào nhưng phải thông báo trước một thời hạn hợp lý. Khi đó, tương tự như phân tích trên, giấy nợ viết tay đó có giá trị kéo dài đến 3 năm, tính từ khi bên cho vay biết hoặc phải biết được bên nợ vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thời gian hợp lý mà bên cho vay đã thông báo.

Như vậy, giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, nhất định. Cơ bản, ta phải nhớ nguyên tắc cốt lõi là Thời hiệu khởi kiện của vụ án dân sự là 3 năm kể từ khi biết hoặc phải biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Tuy nhiên, không phải khi hết thời hạn này, thì sẽ không còn cách nào khác bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng đó của mình. Pháp luật hiện hành cũng đã quy định về những trường hợp được bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện khi đã hết 3 năm như phân tích trên. Cụ thể, ở đây, có 3 trường hợp là: Một là, Bên nợ thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ; Hai là, bên nợ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ trả nợ; Ba là, các bên đã tự hòa giải với nhau và tất cả các trường hợp này xảy ra đều phải có căn cứ chứng minh nó xảy ra khi nào để lấy đó làm thời điểm để bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện tiếp tục là 3 năm.

Một vấn đề khác liên quan đến giá trị của giấy nợ viết tay, chúng ta cần đặc biệt lưu ý nội dung giấy nợ viết tay đó phải đảm bảo chắc chắn không thể bị “bắt bẻ”. Cụ thể hơn, trong giấy nợ viết tay, có thể có nội dung cho vay tiền và chính việc vay tiền đó làm phát sinh khoản nợ.  Hay nói khác đi, giấy vay nợ viết tay nhiều người hiểu đó là một loại giấy nợ. Thông thường, trong giấy vay tiền chỉ thỏa thuận A đồng ý cho B vay 1 khoản tiền là X đồng trong thời hạn Y ngày (hoặc không ghi thời hạn) nhưng lại thiếu đi nội dung chứng minh việc B đã nhận tiền của A. Tức là giấy vay tiền đó chỉ đơn giản là xác nhận sẽ cho vay tiền, còn việc thực tế có đưa tiền cho bên vay không cần thiết có bằng chứng chứng minh. Nói khác đi, trong giấy vay tiền đó, cần thiết phải có nội dung rõ ràng rằng B đã nhận tiền của A và cam kết sẽ trả… hoặc không phải có bằng chứng khác ngoài giấy nợ viết tay thể hiện B đã nhận tiền của A (giấy chuyển tiền…)

Như vậy, tóm lại, giấy nợ viết tay có giá trị bao lâu còn tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể và đồng thời liên quan đến giá trị của giấy nợ viết tay ta cũng đặc biệt cần lưu ý những nội dung phân tích trên.

Nếu quý khách muốn tư vấn đòi nợ, vui lòng liên hệ tel: 0337488219 để được công ty đòi nợ thuê ở Hà Nội để được luật sư tư vấn đòi nợ.

Để lại số điện thoại để được tư vấn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *